Kurs

Hver av referansene har hatt sitt egne unike kurs og prosess.

 
 
th_perChrFusche.png

Per Christian Fusche
Avdelingsleder
NRK

Vi er blitt tryggere på hverandre, jobber bedre som lederteam og bruker hverandre mer aktivt i det daglige. Den enkelte leder har hatt stor egenutvikling; bedre til å prioritere oppgaver, økt trygghet, større effektivitet, og økt motivasjon.

Les mer her

 
 
Screen Shot 2019-02-05 at 19.17.33.png

Mona Lavik Sletten
Daglig leder/partner
Bemanningsbyrået

Vi har forbedret vårt resultat med 60% i et marked som har hatt en markert nedgang. Ann sitt bidrag har utvilsomt hatt en vesentlig betydning for resultatforbedringen.

Les mer her

 
 
FinnHalvorsen.jpg

Finn Halvorsen
Forvaltningsdirektør
Hoegh Eiendom


Ansatte og ledere på forskjellige nivåer har deltatt på tilrettelagte kurs og coaching. Ann har også hjulpet oss med seminarer og kick-off samlinger.

Les mer her

 
 
Screen Shot 2019-02-27 at 21.56.34.png

Tone Hansen
Direktør
Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) ønsket et skreddersydd kurs for ledergruppen med fokus på kommunikasjon og strategi. Utfordringer blir gitt i et tillitsvekkende og positivt miljø med høy fremdrift og tempo, og innenfor svært profesjonelle rammer. Jeg kan trygt anbefale Ann Ahlqvist.

Les mer her

 
 
Tore-Mjaavatn-Mesterhus_2_n-311x207.jpg

Tore Mjaavatn
Kjededirektør
Mesterhus

Jeg har opplevd det som veldig givende og lærerikt å jobbe med Ann , og kan anbefale henne på det varmeste. For, som vi sier i Mesterhus; «det blir som avtalt»

Les mer her

 
 
ErikGundersen.jpg

Erik Gundersen
Daglig leder
VikarPartner

De positive erfaringene vi har oppnådd med Ann gjør at vi ser for oss et langvarig samarbeid, der vi stadig blir utfordret og motivert til å nå nye personlige og felles mål. Vi kan med stor entusiasme anbefale alle, uansett utgangspunkt et samarbeid med en utrolig målrettet, entusiastisk og proaktiv Ann Ahlqvist.

Les mer her

 
 
IngridTolleånes.jpg

Ingrid Tollånes
Leder for Samfunn & Gave
Gjensidigestiftelsen

Ann Ahlqvist var engasjert som veileder og kursholder for avdeling Samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen, i perioden januar til juni 2018.

Les mer her

 
 

Thor Reidar Andersen
Daglig leder
DIBkunnskap AS

Resultatene har vært bemerkelsesverdige, først og fremst fordi Ann makter å sette i gang positive prosesser hos den enkelte og engasjerer seg på en måte som gir innlevelse og troverdighet.

Les mer her

 
 

Børre Nielsen
Daglig leder
Saldo Regnskap

Jeg er imponert over hvordan Anns metoder, hennes personlighet, og hennes profesjonalitet bidro til å gjøre våre gruppeledere i stand til å ta i mot de nye utfordringene så raskt. Gjennom dette bidraget, klarte vi også å utvikle selskapet i 2009 på en måte som overgikk våre budsjetter og styrets forventninger.

Les mer her