Screen Shot 2019-02-27 at 21.56.34.png

Tone Hansen
Direktør
Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) ønsket et skreddersydd kurs for ledergruppen med fokus på kommunikasjon og strategi.

Kurset har gitt HOK en betydelig forsterket ledergruppe, og gode verktøy til å utvikle institusjonen videre innenfor visjonen om et ”levende kunstsenter”. Ledergruppen har i dag større felles forståelse for de mål vi skal oppnå og de utfordringer vi står i. Ledergruppen har fått en forbedret møtestruktur med mer fokus på strategiske beslutninger og står derfor bedre rustet til å møte de kommende utfordringer HOK står overfor.

Ahlqvist fokuserte i stor grad på å utvikle en felles forståelse for utøvelse av lederskap, skape tillit innad i ledergruppen til erfaringsutveksling, samt utfordre til selvstendighet i lederskapet.

Et kurs i lederskap krever vilje til endring og vilje til selvrefleksjon. Ahlqvist har krevd betydelig egeninnsats fra den enkelte deltaker, og av ledergruppen som helhet, og det har blitt gitt klare oppgaver å løse i plenum og på egen hånd. Utfordringer blir gitt i et tillitsvekkende og positivt miljø med høy fremdrift og tempo, og innenfor svært profesjonelle rammer. Jeg kan trygt anbefale Ann Ahlqvist.