Åpne kurs

Siden 2004, har jeg arrangert kurset “personlig utvikling og ledelse” 22 ganger. Prosessen starter med at du bestemmer hvilke forandringer du ønsker å gjøre. Du skal også definere mål, resultater og drømmer du vil oppnå, både på jobb og privat. Du vil bli utfordret, og utvikler din personlige handlingsplan. Med dette vil du raskere nå dine mål. Hver gang vi samles får du nye teknikker vi trener på, som du kan implementere direkte i din hverdag.

 
 
 

hanne_skogen.jpeg

Hanne Skogen
Leder av Eksportsenteret
Innovasjon Norge

Lederutviklingskurset har gjort meg til en bedre leder og gitt meg enkle verktøy jeg kan bruke i hverdagen.  Ann gir deg håndfaste ting å jobbe med som gir konkrete resultater.  Hun har en egen evne til å stille spørsmål ved de riktige tingene og få deg selv til å reflektere .

Les hele referansen her
Flere åpne kurs-referanser finner du her

 

Metodikk

Refleksjon
Underveis blir det satt av tid til refleksjon, slik at du blir bevisst både dine styrker og utfordringer.

Praktisk trening og øvelser
På hver samling blir du introdusert til nye verktøy som vi trener på, og tester ut til neste samling.

Laboratorium
Se på dette åpne kurset som et laboratorium der du kan utfolde deg og teste nye verktøy.

Komfortabel sone
For å utvikle deg - må du utfordre deg selv. Derfor gjør vi det som er utenfor det som føles komfortabelt.
Du vil tøye dine egne grenser, få mestringsfølelse og vokse.

Positivt fokus
Du vil bli drillet i å lete etter det positive. Dette gir økt selvtillit - og det smitter!

Personlige tilbakemeldinger
Du er unik! Ved å gi hverandre personlige tilbakemeldinger, får du hjelp til å nå dine mål raskere.

Erfaringsutveksling
Underveis i hele programmet skal vi dele erfaringer, for å lære av hverandre.

 
 

OBS! Foreløpig er det ingen planlagte åpne kurs.
Ta kontakt her.