GDPR

Rutiner opprettet 25.06.18

Ahlqvist AS lagrer følgende informasjon: navn, mail-adresse, telefonnr. og hvilket kurs/aktivitet vedkommende har deltatt på. Dette er kursdeltagere og deres ledere som frivillig har gitt oss muligheten til å lagre informasjonen deres, som ønske om å holde en dialog, samt oppfølging og utvikling. Det betyr for dem videre påfyll og kompetanseheving.

Denne informasjonen lagres slik at vi enkelt kan vite når og hvor vi tidligere har samarbeidet. De er med på en mailliste hvor de får ytterligere og komplimenterende teknikker og verktøy innen personlig utvikling og ledelse. Jeg sender ut fellesmail til dem det måtte være relevant for, når jeg har gratis seminar som oppfølgingstilbud de allerede har kjøpt og deltatt på. Dette er de informert om, og forventer å få fra jeg ved kursets avslutninger, forteller om hvordan jeg tilbyr oppfølging.

Alle kontaktpersoner har anledning til å avmelde seg fra databasen, ved å trykke på «avregistrér» i bunnen av hver mail jeg sender ut. Kontaktpersonene har mulighet til å stå så lenge de ønsker i vår database, da det er et «livslangt» tilbud.

Dersom du har noen spørsmål til dette, ikke nøl med å kontakte meg.