th_perChrFusche.png

Per Christian Fusche
Avdelingsleder
NRK

Vi ønsket å utvikle ledergruppen både som team og å utvikle hver enkelt som leder. Etter å ha blitt utfordret av Ann og vært gjennom øvelser sammen har vi på kort tid fått frem sider av hverandre som har gitt merkbare resultater.

Vi er blitt tryggere på hverandre, jobber bedre som lederteam og bruker hverandre mer aktivt i det daglige. Den enkelte leder har hatt stor egenutvikling; bedre til å prioritere oppgaver, økt trygghet, større effektivitet, og økt motivasjon.