Thor Reidar Andersen
Daglig leder
DIBkunnskap AS

DIB Kunnskap AS har hatt et langvarig og omfattende samarbeid med Ann Ahlqvist.
Formålet har vært å tilby ansatte en personlig utvikling innenfor kommunikasjon, motivasjon, teamarbeid og selvledelse, kort og godt: å kunne gi det beste av deg selv!

Resultatene har vært bemerkelsesverdige, først og fremst fordi Ann makter å sette i gang positive prosesser hos den enkelte og engasjerer seg på en måte som gir innlevelse og troverdighet.