IngridTolleånes.jpg
 

Ingrid Tollånes
Leder Samfunn & Gave
Gjensidigestifelsen

Ann Ahlqvist var engasjert som veileder og kursholder for avdeling Samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen i perioden januar til juni 2018. Avdelingen har åtte medarbeidere. Etter en periode med hyppige lederskifter og personalutfordringer, var ikke samarbeidsklimaet godt i avdelingen. Flere ga uttrykk for mistrivsel og utrygghet som preget hverdagen deres negativt. Det var derfor behov for å sette i gang en utviklingsprosess med mål om å forbedre arbeidsmiljøet og øke tryggheten blant de ansatte.

Ann Ahlqvist gjennomførte en prosess bestående av felles samlinger og individuelle oppfølgingsmøter. Hennes metode er en god blanding av teoretisk innlæring, øvelser og praktiske oppgaver mellom samlingene, som er nært knyttet til de ansattes jobbhverdag. Hun fulgte opp hver medarbeider og bidro til at de nådde målene de hadde satt seg.

Jeg er svært fornøyd med de resultatene prosessen har ført til. Medarbeiderne melder tilbake om økt trygghet, mer arbeidsglede og at de har blitt bedre kjent med hverandre og meg som leder. I prosessen har vi fått avdekket hva som er utfordringene i avdelingen og hvordan vi kan finne gode løsninger på disse. Som leder har jeg fått bedre innsikt i hvordan jeg kan følge opp hver enkelt medarbeider. Mine forbedringspunkter på andre områder er også blitt tydeligere.

Jeg gir Ann Ahlqvist mine beste anbefalinger. Hun er en tydelig, engasjert og kunnskapsrik kursholder som gjennomfører oppgaver til avtalt tid. Dialogen med meg som leder har vært åpen og lærerik under hele prosessen.