Børre Nielsen
Daglig leder
Saldo Regnskap

Vi ville dreie våre kunders oppfatning av vår bransje fra en lukket produksjonsorientert virksomhet, til en åpen, nysgjerrig og utfordrende aktør. Dette stilte store krav til vår personlige utfordring, og mentale evne til å tørre og feile. Vi organiserte oss i team, og våre gruppeledere ble med på det komplette programmet til Ann Ahlqvist.

Jeg er imponert over hvordan Anns metoder, hennes personlighet, og hennes profesjonalitet bidro til å gjøre våre gruppeledere i stand til å ta i mot de nye utfordringene så raskt. Gjennom dette bidraget, klarte vi også å utvikle selskapet i 2009 på en måte som overgikk våre budsjetter og styrets forventninger. Jeg anbefaler Ann Ahlqvist på det sterkeste, og vil nevne at hun også evner raskt å forstå vår forretningsmodell, og dermed gjorde hjemmearbeidet, og min egen oppfølging av teamlederne mer effektiv.