Thomas.jpg

Thomas Rustad
Eiendomsmegler MNEF/Daglig leder
Eiendomsmegler1 Ringerike

Jeg startet samarbeidet med Ann når jeg var nyansatt og relativt fersk som leder. For meg var dette med coaching en ny situasjon, og jeg var spent på hvordan det ville fungere for meg.

 Jeg likte at det vi gjorde var konkret. Jeg fikk mange gode verktøy underveis som har vist seg å være svært nyttige for meg i hverdagen. Noen av teknikkene var opplagte og logiske, men når man faktisk tar de i bruk har det innvirkning på både nattesøvn, overskudd og motivasjon.  

 Jeg har helt klart blitt tryggere og tydeligere i rollen som leder.

 Den gode følelsen av at Ann alltid heiet på meg og oppriktig ville hjelpe meg videre, både som person og leder, var noe jeg satte høyt. Ann har stor kunnskap og mange tidligere erfaringer å vise til.

 Jeg vil takke for mange gode, lærerike og utviklende samtaler som har gitt meg mye. De som får samme mulighet som meg kan bare glede seg!