SteinarHaugli.png

Steinar Haugli
Adm. banksjef
Sparebank1 Ringerike Hadeland

Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med Ann de siste årene.  Vi har benyttet hennes kompetanse i forbindelse med personlig coaching av enkeltledere – både nye og erfarne ledere.  Personlig setter jeg stor pris på hennes egenskaper som engasjert og tydelighet kombinert med hennes profesjonalitet og struktur på oppfølging.  Dette har gitt gode resultater hvor vi ser at lederne tar ansvar for egen utvikling gjennom målbevisst arbeid med bruk av effektive lederverktøy i sin arbeidshverdag. Jeg har som oppdragsgiver satt meget stor pris på samarbeidet og oppfølgingen som vi har hatt gjennom de ulike prosessene.

Av konkrete resultater kan nevnes:

  • Ledere har blitt tryggere på seg selv og sin lederrolle

  • Tydeligere og derigjennom mer coachende og inspirerende leder

  • Bedre score på medarbeiderundersøkelser

  • Jobber mer produktivt og effektivt ved at de må prioritere ansvars- og arbeidsoppgaver