Randi Eikernes
HR-sjef i administrasjonsavdelingen
Velferdsetaten, Oslo kommune

Ann ble engasjert en dag i forbindelse med at mine ansatte skulle begynne å arbeide mer teambasert. Ann viste et engasjement og hadde en tillitsvekkende form som sterkt medvirket til at medarbeiderne bød på seg selv og kom med ærlige bekjennelser.  Som et resultat har vi fått mye mer konstruktive seksjonsmøter, der alle sier sin mening, og der ingen er redd for å ta ordet.