Teambygging

 

Et team som samarbeider, kjenner hverandres styrker og svakheter, kan fordele oppgaver, gi og ta i mot feedback. Dette er vesentlig for å sikre produktive medarbeidere som jobber sammen om å oppnå, og potensielt overgå de resultatene bedriften forventer. Dette er et kurs jeg spesielt vil anbefale de team som merker at prosessene kunne gått raskere, bli hyggeligere, og kommunikasjonen kan bli tydeligere. Innholdet i kurset vil variere ut i fra hva som er deres fokus. Enten det er å skape tillit innad i gruppen, få en felles forståelse for utøvelse av lederskap, spille hverandre gode, respekt og ha forståelse for hverandres ulikheter. Dette krever vilje til endring og tid til selvrefleksjon.

 
 

Kursets innhold

  • Utviklingsprosess med behovsanalyse fra individuelle kartleggingsmøter, og feedback fra kolleger.

  • Felles samlinger med teoretisk innlæring og øvelser.

  • Praktiske oppgaver mellom samlingene, knyttet til de ansattes jobbhverdag.

  • Oppfølging av hver medarbeider om målene de har satt seg. 

  • Tett dialog med leder underveis.

 
Screen Shot 2018-11-01 at 23.45.28.png

Hvorfor er en god bedriftskultur viktig for å gode resultater - sitat

 

Min garanti

Dette kurset tilpasses i henhold til hva du og din organisasjon, ledergruppe eller avdeling ønsker å oppnå. Jeg jobber alltid for at alle som deltar vil få en positiv personlig utvikling, inklusiv deg som leder. Dere vil bli et sammensveiset team som står sammen om felles mål. Dere kan forvente trygge, proaktive og motiverte medarbeidere som leverer resultater.

 
Jeg er svært fornøyd med de resultatene prosessen har ført til. Vi har fått økt trygghet, mer arbeidsglede og blitt bedre kjent med hverandre.
— Hvem har sagt dette?