Screen Shot 2019-02-24 at 23.34.35.png
 

Hans Olav Hamran
President Technology Nordic
Oracle

Våre medarbeidere bidrar til utvikling, både for seg selv, sine kolleger og Oracle som organisasjon.

Ann har i flere år vært en viktig inspirasjonskilde og personlig veileder for mange av våre ansatte.

Måten hun utfordrer våre medarbeidere på gjør at de vokser som enkeltindivider og bidrar til videre utvikling både for seg selv, egne kolleger og Oracle som organisasjon. Hennes evne til å hente frem det beste i våre medarbeidere og å få dem til å prioritere riktig gjør at de har mer å bidra med i en hektisk hverdag både på jobb og privat.

Ann skaper tilfredse medarbeidere som inspirerer sine kolleger.