IMG_2086.jpeg

Hanne Skogen
Leder av Eksportsenteret
Innovasjon Norge

Jeg ønsket å få mer autoritet og ta en mer ledende rolle. Jeg ønsket også få en bedre work-life balance.

Gjennom kurset har jeg fått mer mot og er blitt bedre rustet for å løse utfordrende oppgaver. Jeg har blitt tydeligere og setter nå klarere prioriteter, både privat og på jobb. Mine kolleger og omgivelser legger også merke til positive endringer, så jeg har tro på at dette vil gi en langvarig effekt. Ved å gjøre øvelser hvor jeg har måttet pushe meg selv og trene, har jeg fått inn både verktøy og metoder under huden. Eks har jeg jobbet aktivt med relasjonsbygging og har nå utvidet mitt nettverk, noe som stadig åpner nye muligheter for meg.

Ann er en ekte inspirator; hun er positiv, entusiastisk og gir motivasjon og energi. Dialogene på kurset mellom kursdeltakerne har vært svært givende, og det har vært utrolig interessant å følge den flotte utviklingen også hos de øvrige kurskollegene. Jeg treffer fremdeles jevnlig min 5-personers kursgruppe, og jeg setter stor pris på våre treff, som er fylt av åpenhet, samhold, tilbakemeldinger, support og gode samtaler.