FinnHalvorsen.jpg

Finn Halvorsen
Forvaltningsdirektør
Hoegh Eiendom

Ansatte og ledere på forskjellige nivåer har deltatt på tilrettelagte kurs og coaching. Ann har også hjulpet oss med seminarer og kick-off samlinger. Ann er svært dedikert, rett på sak og flink til å lese oss. Hun ser hvor utfordringene ligger og har gode verktøy som vi kan benytte. Vi opplever at kursene er med på å utvikle oss, både som kollegaer, ledere og mennesker.

Våre erfaringer med Ann Ahlqvist er meget gode, og vi gir henne våre beste anbefalinger.