DagTjernsmo.jpg
 

Dag Tjernsmo
Administrerende direktør
Handelsbanken

Ann har et stort engasjement, er meget profesjonell og er en stor inspirator for de rundt seg. Vi gir henne våre beste anbefalinger. Ann Ahlqvist ledet en gruppe ansatte i Handelsbanken gjennom en spennende og interessant sesjon over 2 dager hvor tid til samtaler og diskusjoner var hovedtema. Gruppen kom beriket ut av samlingen og fikk et godt resultat som ønsket.