th_bardRane.png

Bård Rune
Daglig leder
OEC Hospitalitet

I våre oppdrag er relasjonsbygging, kommunikasjon og ledelse viktige faktorer. Ann utfordrer mine medarbeidere og meg, slik at både firmaet som helhet og hver og én av oss utvikles. Læringen og inspirasjonen er stor, og gir direkte resultater i daglig virksomhet, både internt og i samspillet med våre kunder og samarbeidsparter. Med sin klokskap, varme og tydelighet gir hun oss både energi og tro på egne ferdigheter og muligheter.