Refleksjon gjør deg dyktigere, tryggere og mer motivert

 

Tar du deg tid å reflektere over det du har gjort? Eller blir det som regel til at du løper fra oppgave til oppgave?

 
 

Studier viser at det å sette av tid til regelmessig å reflektere over sitt liv og sin jobb, har klare positive effekter på ytelsen (Harvard Business School ved Giada Di Stefano, Francesca Gino, Gary Pisano & Bradley Staats).

Men, hva betyr det egentlig å reflektere? Ordet refleksjon kommer fra det latinske ordet ”reflectere”, der ”re” står for ”tilbake” og ”flectere” betyr ”bøye, krumme”. Vi kan si at vi overveier eller tenker over noe vi har gjort.

La oss si at du har holdt en presentasjon, deltatt på et møte eller gjennomført et prosjekt. Magefølelsen sier deg at dette var bra, det er jeg fornøyd med. Eller, så sitter du igjen med en bismak i munnen, nei, det gikk ikke helt som jeg ønsket. Uansett, om det går bra eller dårlig, så er det meget smart av deg å bruke noen minutter på refleksjon, for å tenke over det som skjedde.

Når du reflekterer, kan du stille deg følgende spørsmål:

  • Hva er du fornøyd med, hva gjorde du bra?

  • Hva gikk ikke så bra, hvorfor?

  • Hva kan du gjøre mer, mindre eller annerledes neste gang?

Er du usikker på hvordan din innsats var, be en kollega eller kunde om feedback.  Det er en enorm læring og personlig utvikling i det å reflektere.

Som den amerikanske filosofen, psykologen og utdanningsreformer John Dewey uttrykte det, “We do not learn from experience … we learn from reflecting on experience.”

Lykke til!