Kjøreregler for effektive team

ann_coaching.png

Hvordan står det til i teamet ditt? Jeg hjelper mange ulike grupper og team med å utvikle seg videre. Utfordringer jeg ser er bl.a manglende tillit, ikke nok åpenhet, og for lite samhandling. Hva kan man da forvente seg av en slik team utvikling? Økt motivasjon og trivsel, større åpenhet og takhøyde, og økt produktivitet. Når samhandling resulterer i at 2+2 blir 5.

Felles kjøreregler
Noe av det viktigste et team kan gjøre, er å lage seg noen enkle og lett forståelige kjøreregler for hvordan man skal være og oppføre seg med hverandre. Jeg anbefaler her tre kjøreregler som bidrar positivt til både trivsel og teameffektivitet.

Hei og ha det
I noen avdelinger trenger man å løfte opp det å si hei når man kommer på morgenen, og ha det når man går. Å se sin leder eller kollega gå forbi med rask gange uten å snu seg eller å si hei, kan gjøre noe med en. Ikke sjelden møter jeg medarbeidere som sier «jeg lurer på om jeg har gjort noe galt, eller hvorfor han/hun er irritert?». Dette blir helt feil fokus på enhver arbeidsplass. Det stjeler unødig energi som kunne vært brukt på effektiv jobbing. Det å se hverandre gjennom å si hei og ha det er en enkel kjøreregel som bidrar til at hver og en føler seg verdifull. 

Åpenhet og direkte kommunikasjon
Tillit er en forutsetning for godt teamarbeid. Tillit skapes gjennom åpenhet og direkte kommunikasjon, dvs. å være konstruktivt konfronterende med hverandre (Boëthius m.fl 2004). Hva innebærer så det? Jo raskere man oppriktig kan si til hverandre hva man mener, jo raskere blir man trygge på hverandre. Å pakke ting inn, eller la være å ta opp problemer skaper usikkerhet. Endre Sjøvold som skriver om myter og fakta om ledergrupper og effektivitet, oppfordrer til å lage følgende kjøreregel: Dersom man føler seg støtt, eller usikker på at arbeidet ikke går slik det burde, skal man ta det umiddelbart opp i gruppen.
 
Baksnakking og proaktivitet
Opplever du at lederen "gjør" deg usikker eller at din kollega ikke leverer som avtalt? Snakker du om det med andre, eller tar du det opp med den det gjelder?

En kjøreregel jeg anbefaler er å snakke til og ikke om. Lukkede dører kan skape usikkerhet eller irritasjon: «Snakker de om meg nå?». Det blir energi lekkasje som kunne blitt brukt på noe mer nyttig.

Dersom noen begynner å baksnakke, vær løsningsorientert og spør hvordan vedkommende kan ta det opp med den det gjelder. Slik bidrar du til at energien omdirigeres til teamets oppgaver. En god teamspiller er proaktiv og tar tak i problemet. Dersom alle føler et ansvar for sluttresultatet og agerer ut fra det, ja da kan vi snakke om effektive team!