Slik blir du en bedre lytter

Lytting er nøkkelen til gode relasjoner
Kaffen var nybrygget. To fine kaffekopper stod på bordet. Hun hadde satt alt annet til side. Radioen var avslått. Hun smilte, og var klar til samtalen vår. Blikket var rettet mot meg. Nå, Ann. Hvordan har du det? Hun var oppriktig interessert i alt jeg hadde gjort siden sist. Hun stilte spørsmål, og fulgte med. Hun satt rolig på sin stol og lot meg snakke. Hele henne var tilstede for meg. Mormor Elvira var god til å lytte. Sammen med henne følte jeg meg viktig og verdifull.
 
Aktiv lytting
Mange tror at de lytter når de hører et annet menneske snakke, men å høre er bare den fysiske responsen som skjer når øret fanger opp lydbølger. Å høre er en passiv aktivitet. Å lytte derimot, er en bevisst og aktiv handling. «Active listening» ble innført som et begrep på 50-tallet (Carl Rogers, Richard Farson), og handler om å tre inn i den andre personens sko og prøve å se verden fra deres perspektiv. Er du en god lytter? Kan du bli bedre? Vil du det?
 
Har du opplevd å ha fortalt kollegaene dine om et prosjekt, hvor de ikke har løftet blikket opp fra laptop-en eller mobilen sin, og gitt deg en halvhjertet respons uten oppfølgingsspørsmål? Skal du få oppmerksomhet, føler du kanskje at du må starte med en «bang»-åpning? Min erfaring etter utallige kurs, seminar og møter, er at vi må sette aktiv lytting på agendaen.
 
Derfor er det viktig å være en god lytter
Å lytte er kjernen i all menneskelig samhandling. Når vi lytter så bekrefter vi, og anerkjenner de rundt oss. Dette skaper tillit - og uten tillit til selgeren, blir det ikke noe salg. Uten tillit til lederen, blir det ikke noe effektivt eller godt samarbeid. Ønsker du å være en coachende leder? Da kan du vite at aktiv lytting ansees som den aller viktigste kompetansen en coach kan ha (Bono, Peruvana, Towler og Peterson 2009).
 
Å bli en god lytter er et valg
Selv om noen mennesker er flinkere til å lytte enn andre, er det ikke gitt at det kommer naturlig. Det kreves at du jobber aktivt med det, for å bli god. Du er selektiv når du lytter konsentrert, og det koster deg energi. Dermed har du ikke muligheten til å være  til en hver tid. Isteden for å late som om du lytter, er det bedre å gi beskjed om at du er opptatt og be andre vente, til du føler du kan være 100% tilstede.
 
Susann Gjerde skriver i sin bok Coaching (2010) om lytting på tre nivåer, der nivå 2 og 3 regnes som aktiv lytting (Whitworth mfl. 1998):
Nivå 1 (indre lytting): Du tar utgangspunkt i deg selv, og filtrerer det du hører gjennom dine egne verdier, erfaringer og interesser. Lyttingen din preges av hva du selv synes er riktig og viktig.
Nivå 2 (konsentrert lytting): Du flytter fokus fra deg selv, til personen som snakker, og lytter med utgangspunkt i deres verdier, erfaringer, ønsker og mål. Du legger merke til nøkkelord som personen betoner.
Nivå 3 (ikke-verbal lytting): Du fokuserer ikke bare på ordene som sies, men også på hvilke ikke-verbale signaler som sendes ut slik som toneleie, trykk, volum, tempo, rytme, kroppsspråk og ansiktsuttrykk.

Slik blir du en bedre lytter
1. Bestem deg for å være aktivt tilstede, og legg bort eventuelle forstyrrelser, som mobilen.
2. Tre inn i den andres sko, og prøv å se verden fra deres perspektiv.
3. Søk øyekontakt, og speil deres kroppsspråk og stemmeleie.
4. Vær nysgjerrig, og spør dersom du ikke forstår det som blir sagt.
5. Nikk underveis, og bruk små motivasjonsord som ok, spennende, hm på en naturlig måte. Det hjelper deg med å følge med, og oppmuntrer den andre til å fortsette å snakke.
6. Gjenta (back track) det personen sier: «Så det du forteller meg er...har jeg oppfattet det riktig?»  

Hvem liker du å snakke med? De som er interessert i deg og det du forteller, eller, de som er mest opptatt av å snakke om seg selv og sitt? Svaret er opplagt. Så la oss gå et skritt videre: Hvor god er du selv til å lytte? Hvordan oppfatter andre deg som lytter? Har du spurt? Jeg utfordrer deg til å spørre noen av dine nærmeste hvordan de opplever deg som lytter. Be om et ærlig svar, og lytt til det som sies. Kanskje det vil gi deg enda en motivasjon for å ta valget om å lytte aktivt.