Retningslinjer for når andre tar æren for ditt arbeid

Sjefen min hadde gitt meg i oppgave å lage en presentasjon til en konferanse i London. Dette var min første internasjonale konferanse. Min leder presenterte det jeg hadde gjort, hun var dyktig og det gikk veldig bra. Applaus og diskusjon. Men, noe manglet. Ikke på et tidspunkt hadde hun brukt ordet vi. Jeg ble så overrasket, hvorfor henviste hun ikke til meg? Det var jo jeg som hadde gjort hele jobben. Spørsmålene ble stilt til henne. Jeg bare stod der, ved siden av og observerte det som foregikk. Noe vokste inni meg, «er det mulig? Vi som jobbet med lederskap, og så klarte hun å ta hele æren selv». Der og da bestemte jeg meg for at jeg ville videre. Dette var ikke stedet for meg. 
 
Den siste tiden har jeg lyttet på flere frustrerte medarbeidere som på ulike måter har opplevd at andre har tatt æren for deres innsats. Noen er fremdeles i jobben, andre har sluttet.

Jeg har ikke funnet tall på hvor utbredt det er at kolleger eller ledere stjeler ideer og presenterer disse, eller andre jobber som sine egne. Men det jeg vet er at det forekommer, og at det ikke bidrar ikke til økt motivasjon eller «stå-på-vilje», snarere tvert i mot.

Hva skal vi gjøre da? Late som ingenting og gå videre, snakke med andre om problemet, eller bli sinte og slutte? Jeg tror på bevisstgjøring, diskusjon, kunnskap og trening. Her kommer 6 retningslinjer:
 

1. Bruk god tid: Gi deg selv tid til å roe deg ned. Sjelden får vi en god opplevelse eller et godt resultat når vi sender en mail eller sier noe i affekt. Bruk heller noen dager for å kartlegge situasjonen. 

2. Få oversikt: Hvor stor betydning har det, at du ikke ble nevnt? Vil det påvirke din karriere negativt? En del av medarbeideres oppgave er å spille sjefen sin god, og ledere tar da æren både for det den enkelte eller avdelingen har gjort. Kanskje du ikke fikk æren for idéen eller for presentasjonen, men forhåpentligvis tar lederen med seg at du er en viktig del av teamet.

3. Spør: Isteden for å anklage, still spørsmål. Jeg la merke til at du brukte ordet «jeg» istedenfor «vi» når du presenterte. Var det bevisst? Vent på svaret. Det er ikke sikkert at vedkommende tenkte over hva hun/han sa. Deretter kan du fortelle ditt synspunkt og forklare hvorfor du synes det er viktig å bli nevnt.

4. Vær proaktiv: Ta initiativ til en diskusjon om hvem som skal nevnes, før dere starter et felles prosjekt. På lik linje med å fordele oppgaver, kan dere snakke om hvem som skal presentere, sende ut mailer, hvem som skal nevnes, når og hvordan.

5. Synliggjør: Husk å sette ditt navn på presentasjonen eller analysen. Be andre nevne ditt navn dersom ikke du er tilstede. Si som det er, at det er viktig for deg å få anerkjennelse for innsatsen.

6. Vær et forbilde: Vær generøs med å dele æren med andre, da er sjansene større for at andre gjør det samme med deg. Om du selv vil løfte frem en annen sin idé, så sørg for å fortelle hvem idéen kommer fra.  Når du presenterer et prosjekt, vær tydelig på hvem som har jobbet med oppgaven. Som leder bør du være ekstra påpasselig med å gå foran som et godt eksempel. Husk å anerkjenne de lavmeldte heltene som jobber i stillhet.


Det å få anerkjennelse for det man har gjort er viktig for alle. Det bidrar til at medarbeidere føler seg sett og er en viktig drivkraft til å fortsette å prestere. De beste lederne og organisasjonene forstår dette og sørger for at den som gjort jobben også skal få skinne. Kilder: