Hvorfor er konstruktiv feedback viktig?

Negativ tilbakemelding, sier noen, konstruktiv kritikk, sier andre. Jeg sier utviklende feedback. For det å gi feedback til sine kolleger gir utvikling og vekst, både for den enkelte og for bedriften.

«Hos oss har vi takhøyde. Her kan alle si hva de vil». Dette er et utsagn jeg ofte hører. Men, hvor høy er takhøyden egentlig? Hvor høyt ligger ribben, for den enkelte?

For en tid siden da jeg jobbet med teambygging i en bedrift, kom ordet takhøyde opp når vi snakket om å gi og ta mot feedback.

Teamet jeg hadde foran meg var ærlige, og kom med sine motforestillinger til å gi konstruktiv feedback:

-Vi er litt redde for å ødelegge for den gode stemningen som vi har nå.

-I det store og hele, går det fantastisk bra, og det vil vi fortsette med.

-Vi har hverken tid eller råd til konflikter eller negativ kritikk nå.

I samtaler med hver enkelt medarbeider, fikk jeg imidlertid det ene eksemplet etter det andre på at det eksisterte irritasjoner og frustrasjoner på arbeidsplassen. Det pyrte litt i gangene. Medarbeiderne snakket om hverandre, og ikke til hverandre om sine irritasjoner. Man ønsket at noen skulle jobbe med større kvalitet og presisjon, at andre kunne være mer lydhøre. Noen trengte å jobbe raskere, ta større plass, være mer proaktiv eller selvstendig, andre igjen tok seg litt vel til rette, og lederen var ikke god nok til å motivere.

Her fantes det litt av hvert å ta tak i.

Vi hadde en workshop som var forløsende «Dette er det beste vi har gjort». «Vi er blitt mye tryggere på hverandre». «Nå tror jeg på at vi faktisk får det høyt under taket».» Feedback er viktig og nå vet jeg at vi klarer det».

Her er noen gode råd på veien til deg og din organisasjon:

  1. Diskutere viktigheten av å gi og ta mot feedback. Hva skjer dersom dere ikke gir det?

  2. La den enkelte fortelle hvordan hun/han ønsker å motta feedback

  3. Trene på å gi og ta mot feedback. Trening gjør mester.

  4. Lag en konkret plan; hva, hvordan og når skal vi gi feedback

  5. Sett dato for oppfølging og evaluering

  6. Feire at både den enkelte, temaet og bedriften er i vekst!

Utviklende feedback gjør at medarbeiderne vokser, lederen vokser, teamet vokser og lønnsomheten med den. Så gi konstruktiv feedback – det er god ledelse og betyr økt lønnsomhet!