Tør du be om hjelp? Mine 7 beste tips.

Hva gjør du når du står fast? Når du ikke helt vet hvor eller hvordan du skal gå videre? Er du flink til å be om hjelp?

Under mine år som coach og kursledere, har jeg erfart at mange kan bli bedre, mye bedre, på å be om hjelp. Om det gjelder meg?  Ja, i aller høyeste grad.

Å be om hjelp har jeg opplevd som et svakhetstegn og tankene har lett strømmet på: «Dette burde jeg klare selv, dette er jo jobben min.» «Jeg vil ikke være en tidstyv for andre», «Hvem har lyst å hjelpe meg?».

Selvstendighet er en egenskap som er etterspurt og som jeg finner i de fleste stillingsannonser. Derfor kommer spørsmålet gjerne opp: Å be andre om hjelp, er det en svakhet eller styrke? Er det positivt og hvem tjener på det?

Mitt klare råd er: Be om hjelp! Det gir mange positive effekter, både til den som får, til den som gir, til resultatet og til prosessen.

Jeg har lest og studert mye om temaet, og jeg har blitt bedre på å be om hjelp. Nå er mitt neste steg å bli bedre på å ta mot hjelp, noe jeg helt klart kan bli bedre på. Når mine støttespillere sier at de vil bidra, må jeg ikke først gi noe tilbake. Jeg må stole på at de vil hjelpe meg. Fordi, det å hjelpe andre er meningsfullt og gir verdi.

Her kommer mine syv beste tips på hvordan du lettere kan be om, og ta i mot hjelp, og hvordan bedrifter kan skape en kultur for å hjelpe hverandre (forskerne Wayne E. Baker og Nathaniel Bulkley).

  1. Vær en god hjelper selv. Vær raus med å hjelpe andre, så vil andre ønske å hjelpe deg.  Forskning viser at ønsket om å «gi tilbake» ligger dypt inni oss som mennesker. I tillegg kan det oppleves som lettere å spørre om du selv vet at du hjelper andre.

  2. Tør å vise sårbarhet. Når du viser andre at du ikke kan og vet alt viser du mot. Våg å være uperfekt. (forsker og forfatter Brené Brown). Er du god nok for deg selv, er det ikke en trussel å synliggjøre at du ikke klarer alt selv. Selvtillit er en ferskvare som det er viktig å vedlikeholde. Les mer her: 5-tips-for-a-bli-mer-fornoyd-med-deg-selv. En leder forklarte for meg at det å ta i mot – og følge – andres råd også krever mot og selvtillit. «Hvordan vet man egentlig at noen andre har de beste svarene?» Som hun konkluderte, «selvtillit gjør at man har rom for å anerkjenne andre for deres innspill og la de få «blomstre» gjennom å dele sin erfaring eller kunnskap for selv å lære.»

  3. Finn ut hva du trenger hjelp til. Noen ganger kan det være vanskelig å hvite hva eksakt du trenger hjelp til. Da kan du gjøre følgende øvelse: Tenk på et viktig mål eller prosjekt du jobber med. Lag en liste med alle aktiviteter du må gjøre og alle ressurser du trenger for å nå målet; informasjon, råd, praktisk hjelp mm. Etter den øvelsen ser du tydeligere hva du trenger hjelp til og hvem som kan hjelpe deg.

  4. Vær konkret i din bestilling. Vær tydelig på hva du vil ha: HVA konkret, HVORFOR det er viktig og NÅR du trenger hjelpen. På den måten blir det lettere for deg å spørre og for hjelperen å bidra.

  5. Spør dine støttespillere. Hvem skal du spørre? Jeg har startet med å spørre de jeg er trygg på og som jeg vet vil bidra til at jeg lykkes og har det bra. Les mer om viktigheten av gode støttespillere: velg-dine-stottespillere.

  6. Unnvik forutfattede meninger. Noen ganger tenker vi at personer hverken kan eller vil hjelpe oss. Interessant forskning (Stanford Graduate School og Business`s Frank Lynn) viser at du aldri vet hva mennesker kan bidra med og hvordan, før du spør dem. Dersom du ikke spør får du ikke svar.  Personen kanskje ikke direkte kan bidra, men kjenner noen i sitt nettverk som kan hjelpe.

  7. Skap en kultur der alle oppmuntres til å hjelpe hverandre. Er du leder, vær et forbilde gjennom å selv gå foran. I dagens organisasjoner er det å samarbeide en forutsetning for å lykkes. Ikke bare snakk om det, vær et levende bevis på at det virker. Hvem kan du hjelpe og hvem kan du spørre i – dag?

Hva er du best på? Å hjelpe andre eller be om hjelp selv? Kanskje synes du, som jeg, at det er lettere å gi. Det gir mening og verdi, både til meg og til den andre. Men, husk på at mennesker ønsker å gi tilbake. Jeg sendte denne bloggen til en av mine støttespillere og «hjelpere» og bad om innspill. Hun avsluttet med å skrive:

Takk for at du lar meg blomstre og vokse gjennom å be meg om råd, da føler jeg meg verdifull – både som venn og som en «fagperson».

Hvilke tips eller erfaringer har du med å be om hjelp?